Welmoed Visser

Met enthousiasme werk ik aan een toekomstbestendige inrichting van onze woon- en werkomgeving. Als zelfstandig ondernemer heb ik 100% aandacht voor de mensen, de inhoud en de werkprocessen. 

De basis voor een prettige en gezonde leefomgeving ligt voor een belangrijk deel in slim gebruik van onze ondergrond en (grond)watersysteem. Ik draag hier aan bij door te innoveren in boeiende thema’s zoals bodemdaling, funderingsproblematiek en toekomstbestendige inrichting van (stedelijke) gebieden.

Mijn toegevoegde waarde ligt in (1) een uitgebreid netwerk bij overheden, koepels en kennisinstituten, (2) het koppelen van strategie, technische kennis en politiek/bestuurlijke besluitvorming en (3) resultaten boeken met plezier en oog voor mijn omgeving.

Voor wie

Ik werk in opdracht voor overheden, kennisinstellingen, koepels, ontwerp- en adviesbureaus, ontwikkelaars en inwoners.

Netwerk

Ik heb een breed netwerk opgebouwd dat ik graag inzet om mensen en onderwerpen met elkaar te verbinden. Van bestuurders tot uitvoerders en van ontwerpers tot onderzoekers.

Rollen

De volgende rollen kan ik voor u vervullen:
• Procesbegeleiding | procesmanagement
• Programmamanagement
• Projectleider | adviseur
• Presentaties, workshops of andere werkvormen

Visie

Kunde

Kennis

LEUK

 

Documentairemaker Manfred van Eijck maakte een prachtige documentaire over de bodemdaling in Nederland: Het zinkende land. De daarmee gepaarde complexiteit aan problemen komen aan bod maar ook de perspectieven die er zijn om hiermee om te gaan. Naast de gevolgen voor het buitengebied en de stad leverde ik zelf een bijdrage over de gevolgen voor de openbare ruimte. De bijgevoegde video toont de trailer van de film. De gehele documentaire is hier te zien.

Tijdens de aftrap van de tweede tranche Regio Deals werd een filmpje gemaak met uitleg over wat dit nu precies zijn en wat het Rijk ermee wil bereiken. In dit filmpje zit ook een korte toelichting op de Regio Deal bodemdaling Groene Hart.

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren